Sfaturi utile de alegere a unei scoli

Sfaturi utile de alegere unei şcoli

De regulă cea mai bună şcoala este cea care ţi se potriveşte, iar cel mai bun instructor este cel cu care poţi să stabileşti o relaţie armonioasă, astfel în cât bagajul de cunoştinţe nu numai specific să poată fi transferat cât mai uşor şi plăcut. Dar totuşi, dat fiind faptul că activitatea de şcolarizare nu ţin numai de instructor ci este un proces mai complex cât şi faptul că piaţa şcolilor de şoferi este foarte diversificata, în speranţa prezentări obiective a situaţiei reale întâlnite, selectam aici câteva criterii.

Fie că alegi şcoala noastră sau nu vă oferim din experienţe noastră în domeniu câteva sfaturi de alegerea unei şcolii, pentru a evita cazurile neplăcute în care cele prezentate în reclamă nu sunt la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră:

 • Alegeţi o şcoală autorizată, solicitaţi să vi se arate autorizaţia şcolii valabilă pentru categoria pentru care doriţi să vă pregăti
 • Căutaţi informaţii şi alegeţi o şcoală care are vechime în domeniu
 • Dimensiunea şcolii este un criteriu important având în vedere faptul că la o şcoala autorizata pentru mai multe categorii, găsiţi mai multă seriozitate şi puteţi beneficia de reduceri pentru mai multe cursuri urmate concomitent
 • Diversitatea tipurilor de cursuri şi a pachetelor de servicii
 • Numărul cât mai mare de elevii şcolarizaţi reprezintă de asemenea un indiciu de seriozitate
 • Gradul de promovabilitate al şcolii reprezintă un punct important asupra căruia trebuie să vă informaţi
 • Căutaţi o şcoala la care numărul mare de elevi şcolarizaţi să se împletească armonios cu gradul sporit de promovabilitate.
 • Înscrierea se face numai la sediul şcoli şi nu în maşina instructorului, sau a vreunui “intermediar binevoitor”. Evitaţi contactul cu persoane care vă sfătuiesc să nu efectuaţi orele de pregătire teoretică şi practică, spunându-vă că aveţi nevoie doar de o hârtie pe care scrie dosar de şcolarizare sip e care vi-l pot furniza ei împreună cu actele medicale şi psihologice aferente, contra unui “preţ corect”. Astfel de variante nu vă pot aduce decât neajunsuri. Solicitaţi eliberarea de bon fiscal pentru fiecare sumă plătită!
 • Nu plătiţi sume de bani către instructori sau către şcoli fără a vi se eliberă bon fiscal sau chitanţa conform legii. Şcoala nu va răspunde în astfel de cazuri pentru aceste sume. Informaţi imediat conducerea scoli despre orice solicitare în acest sens
 • Exista şcoli în piaţa care afişata anumite tarife şi oferte foarte “atrăgătoare” ulterior percepând tot felul de taxez şi comisioane ilegale. INFORMAŢI-VĂ şi solicitaţi de la început ca absolut toate costurile să fie trecute în contractual de şcolarizare. REFUZAŢI SĂ PLĂTIŢI ORICE ALTE SUME CERUTE ULTERIOR SUB DIVERSE PRETEXTE (TAXA DE ELIBERARE A DOSARULUI, S.A.M.D.!!). Un preţ mic de reclama poate ascunde multe costuri ascunse!
 • Şcoala trebuie obligatoriu să dispună de spaţiu pentru desfăşurarea activităţii de pregătire teoretică Cursurile teoretice fac parte integrantă din programa şcolară şi intră obligatoriu în preţul şcolii. Frecventaţi cursurile teoretice!!! Este mult mai simplu decât să înveţi acasă. Şcoala este obligată să vi le asigure. Profesori trebuie să fie prezenţi şi s a vă lămurească toate problemele. De asemeni sălile trebuie să fie dotate cu material didactice cât mai performante
 • Şcoala trebuie să aibă un program extins de legislaţie pentru acoperirea integrală a programei şcolare. Şcolile sunt autorizate după mărimea sălilor de legislaţie. La o şcoală cu o sală foarte mică şi număr limitat de locuri, puteţi avea surpriza de nu fi trecut imediat pe tabelul de elevi şcolarizaţi trimişi către ARR şi astfel perioada dumneavoastră de şcolarizare se poate lungi cu 3-4 săptămâni.
 • Pentru rezolvarea problemelor organizatorice şcoala trebuie să aibă un program extins la secretariat. Disponibilitatea la dialog a conduceri şcoli pentru rezolvarea amiabilă a oricăror eventuale neînţelegeri apărute este de asemeni un factor important. Tot la secretariat ar trebui să găsiţi toate materialele didactice necesare pregătiri dumneavoastră
 • Programul de instruire practică al şcolii şi instructorilor cât mai extins (de preferinţă şi în weekend)
 • Din punct de vedere al personalului instructorii şi profesorii trebuie să fie obligatoriu atestaţi şi autorizaţi (este bine să alegeţi instructor multilateral atestaţi, categorii “A, B, C, D, E”). Atât un şofer cât şi un instructor de categorii superioare au o altă viziune atât asupra traficului cât şi a pregătiri profesionale. Asiguraţi-vă că instructorul este angajat legal al acelei şcoli, altfel în cazul unei eventuale neînţelegeri nu veţi putea să-l schimbaţi. De asemeni informative dacă instructor şi profesori au ceva experienţă în domeniu, entuziasmul trebuind completat şi de experienţă
 • Autovehiculele folosite la şcoală trebuie să îndeplinească condiţiile legii şi să fie în perfectă stare de funcţionare. Asiguraţi-vă că şcoala de tine autovehicule agreate pentru categoria pentru care doriţi să vă pregătiţi
 • Asigurarea unei relaţii armonioase atât între secretariat şi elev cât şi între elev – instructor/profesor
 • O paletă largă de metode de instruire folosite

Încercaţi că în schimbul sumelor plătite să acumulaţi cât mai multe cunoştinţe teoretice şi practice care vă vor fi folositoare apoi în viaţa de şofer.

În speranţa ca cele relatate mai sus vă vor fi de mare ajutor în realizarea visului dumneavoastră de a deveni conducătorul auto. Vă urez succes şi va aştepta la şcoala de şoferi AUTOSPORT

                                                                   DAN CALINESCU

Scroll to Top
Call Now Button