Categoria D

Categoria D

Important !
Pentru categoria D avem urmatoarele autobuze: Volvo 280, Man A21, Steyr SL 280, Man A20, cu transmisie manuala cat si automata !

Prezentare

Autovehiculele destinate transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului.

Informatii

Cursul dureaza 8 saptamani (cand poseda permis de conducere categoria C sau D1) in care se efectueaza 66 ore de pregatire teoretica si 30 ore de pregatire practica.

Cursul dureaza 12 saptamani (cand nu poseda permis de conducere categoria C sau D1) si se desfasoara concomitent cu cel pentru obtinerea categoriilor C, CE.

Obligatiile cursantului:

 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;
 • sa posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate si caietul cursantului;
 • sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;
 • sa promoveze testele finale de absolvire a scolii.

Suma poate fi platita integral sau in patru sau cinci rate, prima rata fiind de minimum 300 lei.

Conditiii pentru inscrierea la cursuri

 • Sa posede categoria B si C sau D1 pentru cursul de trei saptamani si categoria B pentru cursul de 10 saptamani;
 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical si psihologic;
 • Varsta: 24 ani, fara trei luni.
 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.

La inscriere este necesara achitarea primei rate din taxa totala si prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologica si fisa medicala.

 

Documente

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fisa de scolarizare eliberata de scoala (se completeaza prin dactilografiere);
 • Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);
 • Fisa medicala – efectuata in cadrul scolii sau la unitati abilitate in acest sens;
 • Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto);
 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;
 • 1 fotografie color tip permis de conducere;
 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (daca este cazul);
 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;

Examenul auto

Examenul consta intr-o proba teoretica si una practica.

Examenul consta intr-o proba teoretica si una practica. Proba teoretica se sustine pe calculator si consta in rezolvarea unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie si intrebari specifice. Chestionarul contine 26 intrebari. Timpul afectat rezolvarii unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 interbari corect rezolvate.

Proba practica consta in conducerea autobuzului in traseu.

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button