Categoria A2

Categoria A2: motociclete fără ataş, cu o putere a motorului de cel puţin 20 kw, dar de maximum 35 kw şi cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg.
Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 395 cmc.
Dacă motocicleta este acţionată cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,15 kw/kg.

Condiții minime

Dosarul de inscriere şcoală cuprinde:

Informatii:
Durata cursului este de minimum 5 saptamani, timp in care se efectueaza 24 ore de pregatire teoretica si 30 ore de pregatire practica (pregatirea teoretica o precede pe cea practica). Pregatirea practica consta in invatarea unor manevre de poligon si traseu.

Cursantul este obligat sa:

– sa se prezinte la orele de pregatire practica
– sa posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate si fisa de evidenta a orelor
– sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto
– sa promoveze testele finale de absolvire a scolii

Dosarul de examinare trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. Cererea tip semnată de candidat.

  2. Fișa de școlarizare emisă de școala de conducători auto, în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică. Pe aceasta trebuie să fie consemnat și avizul medical „apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa…”, corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea. Documentul eliberat de unitatea de asistență medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pentru care solicitantul este apt să le conducă, trebuie păstrat la școala de conducători auto care a pregătit candidatul.

  3. Certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate.

  4. Copia actului de identitate valabil.

  5. Dovada de plată a taxelor și tarifelor aferente obținerii permisului de conducere.

Pentru înscrierea la examen:

  • Cursanții  trebuie să meargă după terminarea perioadei de școlarizare și eliberarea dosarului de către școală la Serviciul Permise. Acolo, ei trebuie să treacă mai întâi pe la biroul de preluare imagine, apoi la Ghișeul de Programare Examen. Candidații declarați „ADMIS” la proba teoretică se programează pentru susținerea probei practice.

  • Cursanții care domiciliază în alte județe trebuie să depună personal dosarul la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din județele respective.

Examenul auto constă într-o probă teoretică și una practică:

  • Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.

  • Proba practică – La susţinerea probei practice in traseu candidatul va conduce insoţit, pe acelaşi autovehicul, de un instructor din cadrul şcolii de conducatori auto. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinand şcolii de conducători auto şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.

După ce cursantul a fost declarat „ADMIS” la examenul practic, se poate prezenta la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR cu cartea (buletinul) de identitate, în vederea ridicării permisului auto.

Scroll to Top
Call Now Button