Taxe examen scoala soferi Auto

Taxe examen scoala soferi Auto

A. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permisului de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori auto:
– Pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si BE- 5 lei
– Pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE,C1E, D1E, Tb si Tv- 24 lei
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori auto, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, BE – 72 lei
B. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg,inclusiv 52 lei
– Autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – 125lei
2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar 8 lei
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 357 lei
C. Taxa pentru furnizare date din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare 4 lei
? Taxele prevãzute la lit. A se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de
competenta teritoriala se afla Institutia Prefectului care presteaza serviciul.
? Taxele prevãzute la lit. B se se achita la organul fiscal al administratiei publice locale pe a carui raza de competenta teritoriala se afla domiciliul/ sediul solitantului.
Pentru municipiul Bucuresti organul fiscal competent este cel de la nivelul sectorului.
Taxele mai sus mentionate pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local in a carui raza teritoriala se afla
sediul prestatorului de servicii.
Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:
1. examinarea, în vederea obtinerii permisului de conducere auto, a urmãtoarelor categorii de persoane:
– persoanele cu handicap fizic, pentru obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B si B1, adaptate infirmitãtii lor;
– membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditati în România, pe baza de reciprocitate;
2. înmatricularea:
– autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora,precum si altor organizatii si persoane cu statut diplomatic, care îsi desfãsoarã activitatea în România, pe baza de reciprocitate;
– autovehiculelor din categoriile A, A1, B si B1, apartinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmitãtii lor;
II. Contravalorea documentelor eliberate
1. Permis de conducere – 68 lei
2. Certificat de inmatriculare- 37 lei
3. Autorizatie provizorie de circulatie 13 lei
Plata contavalorii documentelor eliberate se poate face la unitatile CEC BANK si BCR.
Pentru detalii referitoare la informa?iile de la pct. I si II, va rugam sa va adresati Institutiei Prefectului din care face
parte serviciul public comunitar competent sa presteze serviciul solicitat.
III. Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare
– Placa tip A – forma dreptunghiulara 20 lei
– Placa tip B – forma patrata; 23 lei
– Placa tip C – pentru motociclete; 17 lei
Pentru atribuirea unui numar preferential se achita suplimentar tariful de 45 lei
Pentru pastrare unui numar atribuit anterior se achita tariful de 30 lei
Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare se achita la ghiseu.

Scroll to Top
Call Now Button