Cazier scoala soferi auto

Cazier scoala soferi auto

Persoanele fizice nascute in mun. Bucuresti, fara antecedente penale – se vor adresa oricarei sectii de politie din mun. Bucuresti, indiferent de locul de domiciliu/resedinta;
– Persoane fizice nascute in alte judete, fara antecedente penale si domiciliate/cu resedinta in Bucuresti – se vor adresa unitatii de politie pe raza carora au domiciliul/resedinta.
b) in termen de 3 zile lucratoare, pentru:
– persoanele fizice – cetatenii români, cu antecedente penale – nascute/domiciliate/cu resedinta in mun. Bucuresti;
– persoanele fizice – cetatenii români, nascuti in strainatate – cu domiciliul/resedinta in mun. Bucuresti;
– persoanele fizice – cetatenii straini sau apatrizi – cu domiciliul/viza de sedere in termen in mun. Bucuresti.
Primirea cererilor si eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va desfasura la:
– Sectia 1 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 1;
– Sectia 8 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 2;
– Sectia 12 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 3;
– Sectia 14 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 4;
– Sectia 17 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 5;
– Sectia 21 Politie, pentru cetatenii domiciliati sau cu resedinta in sect. 6.
Compartimentele de Cazier Judiciar, dupa urmatorul program de lucru cu publicul:
Luni: 08:00– 13:00;
Marti: 13:00– 18:00;
Miercuri: 08:00– 13:00;
Joi: 13:00– 18:00;
Vineri: 08:00– 13:00.
2. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:
a) buletinul/cartea de identitate/pasaportul, care atesta locul nasterii, domiciliul/ resedinta solicitantului in mun. Bucuresti;
b) cererea tip, completata cu datele de stare civila si semnata;
c) timbre fiscale in valoare de 2 RON;
d) dovada platii taxei de eliberare a certificatului, in valoare de 10 RON;
e) procura autentificata in conditiile art. 31 alin. 1 si 2 din Legea nr. 290/2004 republicata, privind cazierul judiciar (daca este cazul). Pentru cetatenii din Republica Moldova, procura notariala este valabila fara apostila, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;
f) dovada calitatii persoanei care solicita certificat de cazier judiciar pentru o persoana condamnata, pentru dosarul de gratiere individuala (imputernicire avocatiala – pentru avocat, certificat de nastere – pentru copii, certificat de casatorie – pentru sot/sotie, etc.), daca este cazul;
(2) Toate documentele de la literele a) – f) vor fi prezentate in original;
(3) Documentele de la literele e) si f) se vor retine in original daca sunt emise doar pentru obtinerea certificatelor de cazier judiciar; in cazul in care sunt emise si pentru alte scopuri, se va retine câte o copie a acestora, care se va atasa cererilor depuse.
3. Taxa de eliberare:
Conform precizarilor Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Contabilitate Publica, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plati:
– in numerar – la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;
– prin mandat postal – la unitatile Companiei Nationale “Posta Româna” S.A.;
– prin decontare bancara – din contul propriu deschis la o institutie de credit din România;
In functie de sectorul de domiciliu/resedinta, conturile in care se va achita taxa de eliberare si codul unic de identificare sunt urmatoarele:
– RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;
– RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;
– RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;
– RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;
– RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;
– RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

Scroll to Top
Call Now Button