Conducătorul auto trebuie să perceapă totul, în timpul conducerii:

 
 
 
 

În conformitate cu Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare lista din interiorul taxiului cu informaţii privind titularul autorizaţiei taxi , tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire pe timp de zi şi pe timp de noapte trebuie să mai cuprindă:

 
 
 
 

Autorizaţia taxi obţinută pentru prima dată, pentru un autovehicul se va prelungi:

 
 
 
 

Viteza de comutare este:

 
 
 
 

Care sunt sancţiunile contravenţionale principale?

 
 
 
 

Cum poate fi sancţionat conducătorul auto, care părăseşte locul accidentului din care a rezultat rănirea unei persoane:

 
 
 
 

În cazul în care conducătorul auto taxi nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită, autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi:

 
 
 
 

Răspunderea operatorului de transport sau a taximetristului independent, pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa, este:

 
 
 
 

Rolul de a face ca, după efectuarea unui viraj, roţile directoare să revină în poziţia iniţială, îl are:

 
 
 
 

Vârsta minimă pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi este de:

 
 
 
 

În cazul transportului de persoane în regim de taxi, costul total al unei curse are următoarele elemente:

 
 
 
 

Permisul de conducere poate fi reţinut:

 
 
 
 

Transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea de autorizare, este:

 
 
 
 

Măsuri de conduită preventivă în conducerea autovehiculelor pe timp de ceaţă:

 
 
 
 

În timpul conducerii, poziţia corectă a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:

 
 
 
 

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

 
 
 
 

Raportul taximetristului este:

 
 
 
 

Viteza de comutare asigurată de aparatul de taxat trebuie să fie:

 
 
 
 

Ce înţelegeţi prin vigilenţă ca element al conduitei preventive?

 
 
 
 

Care sunt tipurile de asigurări obligatorii:

 
 
 
 

De ce dimensiuni trebuie să fie banda dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru de pe linia mediană orizontală a caroseriei;

 
 
 
 

Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate cu excepţia:

 
 
 
 

Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi:

 
 
 
 

Pentru a practica transportul de persoane în regim de taxi conducătorul auto trebuie să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru conducerea sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante sau pentru implicarea în accidente soldate cu victime, din culpa lor, în ultimele:

 
 
 
 

Răspunderea taximetristului independent pentru daunele produse clienţilor în timpul transportului din vina sa este:

 
 
 
 

Vârsta minimă pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi este de:

 
 

Conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de transport public în regim de taxi fac parte din:

 
 
 
 

Raportul de închidere zilnică va cuprinde minimum următoarele informaţii:

 
 
 
 

Pentru a controla un derapaj va trebui să:

 
 
 
 

Cum procedaţi pe timp de noapte când din sens opus se apropie un alt vehicul?

 
 
 
 

Question 1 of 30