Vigilenţa este

 
 
 
 

Câte tipuri de derapare se cunosc?

 
 
 
 

Care este durata normală a timpului de muncă pe zi:

 
 
 
 

Lămpile care indică poziţia liber şi poziţia ocupat trebuie să fie vizibile de la o distanţă de:

 
 
 
 

Numărul cursei, tariful de pornire, tariful de distanţă, distanţa parcursă (km) trebuie să figureze obligatoriu în:

 
 
 
 

Care sunt tipurile de asigurări obligatorii:

 
 
 
 

Lipsa ecusoanelor emise odată cu autorizaţia taxi şi orice copie conformă, de la bordul autovehiculului taxi duce la:

 
 
 
 

Odată cu autorizaţia taxi şi orice copie conformă se eliberează:

 
 
 
 

Ce se înţelege prin câmp de vedere (vizibilitate)?

 
 
 
 

Autorizaţia taxi poate fi suspendată pe o perioadă de la 1-3 luni pentru:

 
 
 
 

În timpul conducerii, poziţia corectă a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:

 
 
 
 

Un autoturism taxi nu poate transporta mai mult de

 
 
 
 

Pentru a putea efectua transport de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de:

 
 
 
 

Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată de către un operator:

 
 
 
 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de:

 
 
 
 

Pătrunderea pe autostradă, dintr-o laterală printr-un nod rutier, se face pe banda:

 
 
 
 

Factorii care influenţează distanta de frânare:

 
 
 
 

Factorii care contribuie la deprecierea capacităţii de conducere sunt:

 
 
 
 

Care sunt părţile componente ale unei staţii radio mobile de emisie-recepţie:

 
 
 
 

În acelaşi timp cu autorizaţia taxi şi copiile conforme se eliberează:

 
 
 
 

În cazul în care transportatorul autorizat sau taximetristul folosesc taxiul în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, autovehiculul poate circula:

 
 
 
 

Un membru superior fracturat se imobilizează:

 
 
 
 

Intervalul de timp dintre momentul observării unui obstacol şi cel al acţionării frânei, numit timp de reacţie, este evaluat de regulă la:

 
 
 
 

Viteza de comutare asigurată de aparatul de taxat trebuie să fie:

 
 
 
 

Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi:

 
 
 
 

Sigiliul aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operaţiuni privilegiate este:

 
 
 
 

Acvaplanarea, pierderea contactului dintre pneu şi suprafaţa carosabilă, se produce pe o şosea:

 
 
 
 

Ordinea de intervenţie pentru acordare primului ajutor unei persoane care a suferit mai multe leziuni este:

 
 
 
 

Raportul de închidere zilnică va cuprinde minimum următoarele informaţii:

 
 
 
 

Durata maximă legală a timpului de muncă pe săptămână, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăşi:

 
 
 
 

Question 1 of 30