Rolul de a face ca, după efectuarea unui viraj, roţile directoare să revină în poziţia iniţială, îl are:

 
 
 
 

Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea politiei ori a procurorului care efectuează cercetarea, de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane se pedepseşte cu:

 
 
 
 

Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal al aparatului de taxat, taximetristul va solicita:

 
 
 
 

Cheia electronică se foloseşte pentru:

 
 
 
 

Ce reprezintă autorizaţia taxi conform legii 38 /2003 modificată şi completată:

 
 
 
 

Care este porţiunea de drum de pe itinerariul pe care îl aveţi de străbătut, pe care trebuie să conduceţi cu atenţie:

 
 
 
 

Autorizaţia taxi poate fi suspendată, o dată cu ecusoanele aferente, pentru:

 
 
 
 

Timpul de reacţie (intervalul scurs între momentul apariţiei unui semnal până la acţionarea unei comenzi a maşinii), este de:

 
 
 
 

Există vreo relaţie între excesul de viteză şi costurile de exploatare a maşinii?

 
 
 
 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de:

 
 
 
 

Reglarea corectă a scaunului şoferului, a oglinzilor retrovizoare şi a centurilor de siguranţă sunt:

 
 
 
 

Care sunt tipurile de asigurări obligatorii:

 
 
 
 

Viteza de comutare asigurată de aparatul de taxat trebuie să fie:

 
 
 
 

Ce înscrisuri trebuie să conţină ecusoanele eliberate în acelaşi timp cu autorizaţia taxi şi copiile conforme

 
 
 
 

Autorizaţia taxi obţinută pentru prima dată, pentru un autovehicul se va prelungi:

 
 
 
 

În sensul Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, termenul de taximetrist este definit astfel:

 
 
 
 

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să deţină permis de conducere categoria B valabil cu o vechime de cel puţin 2 ani si:

 
 
 
 

Dacă acea formă de frecare între pneu şi suprafaţa carosabilă, numită aderenţă, este scăzută, distanţa de oprire a vehiculului:

 
 
 
 

Intervalul de timp dintre momentul observării unui obstacol şi cel al acţionării frânei, numit timp de reacţie, este evaluat de regulă la:

 
 
 
 

Odată cu autorizaţia taxi şi orice copie conformă se eliberează:

 
 
 
 

În ce momente se aplică tariful de staţionare?

 
 
 
 

Poziţiile de lucru ale lămpii taxi „ Liber” şi „ Ocupat” trebuie să aibă corespondent vizibil în

 
 
 
 

Pentru autoturismele taxi volumul portbagajului util, echiparea cu instalaţie de aer condiţionat, existenţa airbag-lor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate sunt menţionate în:

 
 
 
 

Cum poate fi sancţionat conducătorul auto, care părăseşte locul accidentului din care a rezultat rănirea unei persoane:

 
 
 
 

Durata maximă legală a timpului de muncă pe săptămână, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăşi:

 
 
 
 

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil:

 
 
 
 

Vederea este simţul primar prin intermediul căruia conducătorul auto primeşte informaţii din trafic în proporţie de:

 
 
 
 

În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona:

 
 
 
 

De ce dimensiuni trebuie să fie banda dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru de pe linia mediană orizontală a caroseriei;

 
 
 
 

Se consideră contravenţie şi se aplică conducătorilor auto taxi:

 
 
 
 

Question 1 of 30