1. În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii există următoarele categorii de transport rutier:

 
 
 
 

2. În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfăşurare există următoarele categorii de transport rutier:

 
 
 
 

3. Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:

 
 
 
 

4. Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:

 
 
 
 

5. Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenţa comunitară:

 
 
 
 

6. În baza licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:

 
 
 
 

7. Certificatul de transport în cont propriu nu se poate elibera dacă:

 
 
 
 

8. Transportul rutier în cont propriu:

 
 
 
 

9. Transportul rutier în cont propriu se efectuează:

 
 
 
 

10. Transportul rutier în cont propriu se efectuează:

 
 
 
 

11. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

 
 
 
 

12. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se păstrează de către întreprindere la:

 
 
 
 

13. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei comunitare este de:

 
 
 
 

14. Copia conformă a licenţei comunitare este personalizată de către emitent cu:

 
 
 
 

15. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se păstrează de către întreprindere la:

 
 
 
 

16. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu este de:

 
 
 
 

17. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este personalizată de către emitent cu:

 
 
 
 

18. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

 
 
 
 

19. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, licenţa comunitară este eliberată:

 
 
 
 

20. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, licenţa comunitară este eliberată de autorităţile competente din statul membru de stabilire pentru o perioadă de până la:

 
 
 
 

21. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, copiile conforme corespunzătoare licenţei comunitare sunt eliberate vehiculelor deţinute:

 
 
 
 

22. În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1071/2009, atunci când un manager de transport îşi pierde buna reputaţie, certificatul de competenţă profesională al managerului de transport declarat inapt:

 
 
 
 

23. Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

 
 
 
 

24. Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

 
 
 
 

25. Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

 
 
 
 

26. Care dintre următoarele cerinţe trebuie îndeplinită pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr.1071/2009 ?

 
 
 
 

27. Pentru îndeplinirea cerinţei de acces la ocupaţia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilită în România trebuie să:

 
 
 
 

28. Pentru obţinerea licenţei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:

 
 
 
 

29. Capacitatea financiară pentru autovehicule este de:

 
 
 
 

30. În cazul deţinerii unui număr de 2 autovehicule şi 3 remorci condiţia de capacitate financiară este îndeplinită dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

 
 
 
 

31. În cazul deţinerii unui număr de 3 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

 
 
 
 

32. În cazul deţinerii unui număr de 5 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

 
 
 
 

33. Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

 
 
 
 

34. Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

 
 
 
 

35. Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

 
 
 
 

36. Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

 
 
 
 

37. Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

 
 
 
 

38. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la ARR:

 
 
 
 

39. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

 
 
 
 

40. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

 
 
 
 

41. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

 
 
 
 

42. În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

 
 
 
 

43. Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător:

 
 
 
 

44. În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul social, acesta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

 
 
 
 

45. În cazul în care întreprinderea de transport în cont propriu îşi schimbă sediul, aceasta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

 
 
 
 

46. Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

 
 
 
 

47. Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

 
 
 
 

48. Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

 
 
 
 

49. Ce obligaţie are operatorul de transport, în cazul în care constată că nu mai îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei comunitare?

 
 
 
 

50. Închirierea unui vehicul rutier de către un operator de transport se face prin:

 
 
 
 

51. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

52. Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează:

 
 
 
 

53. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier contra cost trebuie să se afle:

 
 
 
 

54. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost trebuie să se afle:

 
 
 
 

55. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţeleg

 
 
 
 

56. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţelege:

 
 
 
 

57. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

58. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

59. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

60. Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

61. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de mărfuri în cont propriu trebuie să se afle:

 
 
 
 

62. În cazul efectuării transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

 
 
 
 

63. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

64. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

65. În cazul transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

66. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

67. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

68. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

69. În cazul efectuării transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

 
 
 
 

70. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

71. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

72. În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

73. Operatorii de transport trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

74. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

75. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

76. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

77. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

78. Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediul social:

 
 
 
 

79. Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

 
 
 
 

80. Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

 
 
 
 

81. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

82. Operatorul de transport trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

83. Operatorul de transport trebuie să deţină la sediu:

 
 
 
 

84. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

85. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

86. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

87. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

88. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

89. Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

90. În cazul aplicării măsurii de suspendare licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

 
 
 
 

91. În cazul aplicării măsurii de suspendare a unei copii conforme a licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

 
 
 
 

92. Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre faţă în valoare de:

 
 
 
 

93. Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre spate în valoare de:

 
 
 
 

94. Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre ambii pereţi laterali în valoare de:

 
 
 
 

95. Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din:

 
 
 
 

96. Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

 
 
 
 

97. Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

 
 
 
 

98. Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

 
 
 
 

99. Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

 
 
 
 

100. În cazul schimbării sediului, operatorul/întreprinderea de transport rutier are următoarea obligaţie:

 
 
 
 

101. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

 
 
 
 

102. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. se publică în:

 
 
 
 

103. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

 
 
 
 

104. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se publică în:

 
 
 
 

105. Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

 
 
 
 

106. În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, prin operaţiuni de cabotaj se înţelege:

 
 
 
 

107. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se anunţă la A.R.R. în termen de:

 
 
 
 

108. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în:

 
 
 
 

109. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în:

 
 
 
 

110. Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia CMR constituie:

 
 
 
 

111. Conventia CMR se aplica:

 
 
 
 

112. Operatorul de transport este raspunzator , conform Conventiei CMR, pentru:

 
 
 
 

113. Cine are obligatia sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport CMR?

 
 
 
 

114. Conventia CMR se aplica:

 
 
 
 

115. Conform Conventiei CMR un operator de transport care efectueaza transport international de marfuri poate :

 
 
 
 

116. Conform Conventiei CMR, transportatorul este exonerat de raspunderea pentru pierderea (totala sau partiala) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, daca:

 
 
 
 

117. În cazul unui transport din România spre Marea Britanie la care marfurile ramân în autovehiculul pe tot traseul, Conventia CMR se aplica:

 
 
 
 

118. Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia CMR constituie:

 
 
 
 

119. Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circula sub Conventia CMR ?

 
 
 
 

120. Cine are obligatia sa verifice starea aparenta a marfii la primirea acesteia pentru transport conform Conventiei CMR ?

 
 
 
 

121. Care din urmatoarele categorii de marfuri intr-un transport international nu este reglementata în conventia CMR?

 
 
 
 

122. Pentru plata despagubirilor privind întârzierea la livrare destinatarul trebuie sa îsi exprima în scris rezerve fata de transportator, în termen de:

 
 
 
 

123. Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau întârzierea la transport?

 
 
 
 

124. Conducatorul auto este obligat, la primirea marfii, sa verifice:

 
 
 
 

125. Conducatorul auto este obligat, la primirea marfii, sa verifice:

 
 
 
 

126. Acordul european referitor la transportul rutier în trafic international al marfurilor periculoase (ADR), stabileste reglementari privind:

 
 
 
 

127. Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circula sub conventia CMR:

 
 
 
 

128. Un conducator auto poate efectua transporturi de marfuri periculoase daca:

 
 
 
 

129. Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de catre Registrul Auto Român:

 
 
 
 

130. Ce este acordul ADR ?

 
 
 
 

131. La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de marfuri periculoase întreprinderea are obligatia de a prezenta suplimentar fata de transportul de marfuri generale:

 
 
 
 

132. La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de marfuri periculoase întreprinderea are obligatia de a prezenta suplimentar fata de transportul de marfuri generale:

 
 
 
 

133. Consilierul de siguranta rutiera pentru transport de marfuri periculoase trebuie:

 
 
 
 

134. Care din urmatoarele documente ar satisface cerintele A.D.R. privind instructiunile scrise?

 
 
 
 

135. Întreprinderea care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:

 
 
 
 

136. Întreprinderea care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:

 
 
 
 

137. Pentru efectuarea unui transport de marfuri periculoase, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle:

 
 
 
 

138. Sunteti desemnat manager de transport. Pe cine informati despre intentia de a achizitiona un autovehicul specializat pentru transport de marfuri explozive, solicitând asistenta pentru aceasta achizitie?

 
 
 
 

139. Certificatul de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase se elibereaza de:

 
 
 
 

140. Panoul portocaliu ADR are doua seturi de numere, unul sperior si unul inferior. Ce indica setul superior de numere:

 
 
 
 

141. Panourile de semnalizare de culoare portocalie amplasate pe vehiculele care transporta marfuri periculoase pot contine:

 
 
 
 

142. Pentru transportul marfurilor periculoase, soferii trebuie sa:

 
 
 
 

143. În cazul transporturilor de marfuri periculoase, operatorul de transport trebuie sa aiba pe lânga managerul de transport si un:

 
 
 
 

144. Pentru care dintre urmatoarele clase de marfuri periculoase este necesar ca vehiculele sa detina autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare:

 
 
 
 

145. Acordul european ATP stabileste reguli privind:

 
 
 
 

146. Certificatul de agreare ATP pentru transporturi internationale are valabilitatea de:

 
 
 
 

147. Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:

 
 
 
 

148. Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:

 
 
 
 

149. La ce se refera carnetul TIR ?

 
 
 
 

150. Pâna când este valabil carnetul TIR ?

 
 
 
 

151. Un carnet TIR se întocmeste pentru:

 
 
 
 

152. Care este numarul maxim al birourilor vamale de plecare si de destinatie pentru transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet TIR ?

 
 
 
 

153. Ce se întelege printr-un birou vamal de destinatie ?

 
 
 
 

154. La ce organism se poate adresa conducatorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs ?

 
 
 
 

155. Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

156. Carnetul TIR poate fi folosit:

 
 
 
 

157. Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de marfuri în trafic international in Turcia:

 
 
 
 

158. În ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie :

 
 
 
 

159. În ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie :

 
 
 
 

160. Transportul rutier international de marfuri poate fi executat cu capul de tractor înmatriculat in România iar semiremorca in strainatate:

 
 
 
 

161. Care din urmatoarele date trebuie sa fie mentionate de catre conducatorul auto pe foaia de înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia ?

 
 
 
 

162. Înainte de prima cursa a zilei, un sofer trebuie sa mentioneze în centrul foii de înregistrare(diagramei tahograf) urmatoarele date:

 
 
 
 

163. Care din urmatoarele date trebuie mentionate de câtre conducatorul auto pe o diagrama tahograf la începutul utilizarii acesteia ?

 
 
 
 

164. Timpul de odihna zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

165. În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se afla în mers, cel deal doilea conducator auto care nu este la volan poate sa-si efectueze odihna zilnica ?

 
 
 
 

166. Un conducator auto a luat în saptamâna curenta o perioada de odihna saptamânala redusa la 30 de ore. Câte ore de odihna trebuie luate în compensare si în ce interval de timp ?

 
 
 
 

167. Un conducator auto a luat în saptamâna curenta o perioada de odihna saptamânala redusa la 24 de ore. Câte ore de odihna trebuie luate în compensare si în ce interval de timp ?

 
 
 
 

168. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna saptamânal normal este de:

 
 
 
 

169. Perioada saptamânala de odihna a unui conducator auto poate fi redusa la mai putin de 45 de ore, cu conditia sa fie compensata ulterior. Aceasta nu poate însa sa fie redusa la mai putin de:

 
 
 
 

170. Perioada de odihna saptamânala redusa este de minimum de 24 de ore, dar mai putin de 45 de ore. Reducerea este compensata printr-o perioada de odihna luata pâna la sfârsitul:

 
 
 
 

171. Perioada saptamânala de odihna a conducatorului auto:

 
 
 
 

172. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 un conducator auto trebuie sa prezinte cu ocazia unui control în trafic foile de înregistrare (diagramele tahograf) pentru:

 
 
 
 

173. Verificarea tahografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:

 
 
 
 

174. Care dintre urmatoarele variante satisfac cerintele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind înlocuirea pauzei de 45 de minute a conducatorului auto prin pauze separate:

 
 
 
 

175. Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuita cu:

 
 
 
 

176. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnic redus pentru conducatorii auto este de:

 
 
 
 

177. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totala de conducere pentru 2 saptamâni consecutive nu trebuie sa depaseasca:

 
 
 
 

178. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducator auto nu trebuie sa conduca în doua saptamâni consecutive mai mult de:

 
 
 
 

179. În doua saptamâni consecutive conducatorul auto poate sa munceasca:

 
 
 
 

180. Conform Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere saptamânala nu trebuie sa depaseasca:

 
 
 
 

181. Timpul de odihna zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

 
 
 
 

182. Timpul de odihna zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

 
 
 
 

183. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorului auto, timpul zilnic de odihna normal se poate efectua în perioade separate a caror durata însumata trebuie sa fie de minim:

 
 
 
 

184. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnica normal poate fi redus astfel:

 
 
 
 

185. Conform Regulamentului CE nr. 561/2006 durata zilnica de conducere maxima este de:

 
 
 
 

186. Perioada de odihna zilnica de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întrerupta:

 
 
 
 

187. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihna zilnic normal este de cel putin:

 
 
 
 

188. Conducatorul auto poate sa intervina asupra aparatului tahograf ?

 
 
 
 

189. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 durata de conducere zilnica de 9 ore poate fi extinsa la 10 ore?

 
 
 
 

190. Saptamâna de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto este definita astfel:

 
 
 
 

191. În timpul unei zile de lucru un conducator auto schimba autovehiculul. Ce obligatii are privind utilizarea diagramelor tahograf?

 
 
 
 

192. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere în trafic international(AETR), se refera la:

 
 
 
 

193. Acordul european AETR stabileste reglementari privind:

 
 
 
 

194. Reglementarile în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto, nu se aplica conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere cu:

 
 
 
 

195. Discurile(diagramele) utilizate la un tahograf trebuie sa poata înregistra continuu cel putin:

 
 
 
 

196. Cartela conducatorului auto reprezinta:

 
 
 
 

197. Dupa patru ore si jumatate de conducere, conducatorul auto trebuie sa faca o pauza:

 
 
 
 

198. Ce trebuie sa faca un conducator auto care a condus 9 ore întro zi si intentioneaza sa mai conduca 1 ora:

 
 
 
 

199. Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducatori auto, timpul zilnic de odihna este de:

 
 
 
 

200. Conducatorul auto poate sa se abata de la prevederile în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna:

 
 
 
 

201. În saptamâna curenta aveti 3 zile în care perioada de odihna a fost de 9 ore. Câte ore trebuie de odihna trebuie sa luati în compensare si în ce perioada de timp ?

 
 
 
 

202. Perioada zilnica de odihna se poate lua în 2 sau 3 perioade separate ?

 
 
 
 

203. Ce obligatii are conducatorul auto în cazul defectarii aparatului tahograf ?

 
 
 
 

204. Are voie sa plece în cursa conducatorul auto cu tahograful defect sau desigilat ?

 
 
 
 

205. La examinarea înregistrarilor de viteza de pe o diagrama tahograf se constata ca sunt multe ascutite în sus si în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indica:

 
 
 
 

206. Cardul conducatorului auto are o perioada maxima de valabilitate:

 
 
 
 

207. Omologarea individuala a unui vehicul rutier trebuie efectuata în urmatoarea situatie:

 
 
 
 

208. Mentinerea în circulatie a vehiculelor rutiere este conditionata de:

 
 
 
 

209. Ce se întelege prin inspectie tehnica periodica?

 
 
 
 

210. La inspectia tehnica periodica a autovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifica:

 
 
 
 

211. Inspectiile tehnice periodice se efectueaza:

 
 
 
 

212. Inspectia tehnica periodica la vehiculele certificate pentru transportul de marfuri periculoase se efectueaza de:

 
 
 
 

213. Inspectia tehnica periodica la vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze se efectueaza de:

 
 
 
 

214. Inspectia tehnica periodica la remorci si semiremorci având o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg se efectueaza la intervale de:

 
 
 
 

215. Certificarea încadrarii vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei se face în conformitate cu urmatoarea reglementare:

 
 
 
 

216. Certificarea încadrarii vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei se face în conformitate cu urmatoarea reglementare:

 
 
 
 

217. Conditiile tehnice suplimentare pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele care transporta marfuri periculoase pentru a circula pe drumurile publice sunt prevazute în:

 
 
 
 

218. Ce conditii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri generale ?

 
 
 
 

219. Ce conditii sunt impuse vehiculelor utilizate la transportul rutier de animale vii:

 
 
 
 

220. Cine are obligatia sa asigure pregatirea personalului in vederea prevenirii evenimentelor rutiere ?

 
 
 
 

221. Care din urmatoarele functii concura la siguranta circulatiei în transportul rutier ?

 
 
 
 

222. Care din urmatoarele accidente sunt considerate grave ?

 
 
 
 

223. Precizati cum actioneaza efectiv sistemul de frânare al unui autovehicul care este echipat cu dispozitiv ABS:

 
 
 
 

224. Care din urmatoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi ?

 
 
 
 

225. Pentru utilizarea retelei de drumuri nationale din România, se va plati:

 
 
 
 

226. Reglementarile în vigoare stabilesc urmatoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime admise:

 
 
 
 

227. Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele maxime admise se efectueaza:

 
 
 
 

228. Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor nationale se vor aplica pentru:

 
 
 
 

229. În care din urmatoarele situatii, utilizarea drumurilor nationale este conditionata de plata tarifelor suplimentare:

 
 
 
 

230. Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci când:

 
 
 
 

231. Conform reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice, autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate:

 
 
 
 

232. Inspectia tehnica periodica la autoremorchere expira la:

 
 
 
 

233. Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite trebuie: ,

 
 
 
 

234. Care din urmatoarele conditii sunt obligatorii pentru a putea efectua transport agabaritic ?

 
 
 
 

235. Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate în transporturile rutiere agabaritice ?

 
 
 
 

236. Care din conditiile de mai jos trebuie sa le îndeplineasca conducatorii auto care efectueaza transporturi cu vehicule a caror mase sau ale caror dimensiuni maxime de gabarit depasesc limitele maxime admise ?

 
 
 
 

237. Conducatorii de autovehicule cu gabarite depasite trebuie sa aiba vârsta minima de:

 
 
 
 

238. Când vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada ?

 
 
 
 

239. Ce masuri trebuie sa ia o întreprindere detinatoare de parc auto pentru prevenirea accidentelor de circulatie?

 
 
 
 

240. Obligatia de a respecta regulile privind încarcarea, repartizarea încarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate revine:

 
 
 
 

241. Repartizarea corecta a greutatii pe osii este obligatia:

 
 
 
 

242. Prin masa totala maxima autorizata se întelege:

 
 
 
 

243. Prin care din metodele enuntate mai jos se poate reduce timpul de stationare la încarcare-descarcare:

 
 
 
 

244. Autocamioanele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica periodica la intervale de:

 
 
 
 

245. Autocamioanele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnica periodica la intervale de:

 
 
 
 

246. Viteza maxima reglata la limitatoarele de viteza care echipeaza autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri, nu trebuie sa depaseasca:

 
 
 
 

247. Verificarea tahografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:

 
 
 
 

248. Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteza:

 
 
 
 

249. Ce conditii trebuie îndeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de marfuri generale:

 
 
 
 

250. Pentru a conduce un vehicul articulat (ansamblu format dintr-un autovehicul tragator si o remorca/semiremorca) având o greutate maxima autorizata mai mare de 7.5 tone, un conducator auto are nevoie de:

 
 
 
 

251. Conducatorii auto care au peste 45 de ani si efectueaza transport de marfuri trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

 
 
 
 

252. Conducatorii auto care au peste 45 de ani si efectueaza transport de marfuri trebuie sa efectueze examinarea medicala si psihologica la urmatoarele intervale:

 
 
 
 

253. Contractul de transport se încheie:

 
 
 
 

254. Proba contractului de transport se face prin:

 
 
 
 

255. Care din urmatoarele indicatii sunt cuprinse în scrisoarea de trasura pentru transportul national ?

 
 
 
 

256. La o societate comerciala cu raspundere limitata raspunderea asociatilor poate fi ?

 
 
 
 

257. O societate comerciala este condusa de catre:

 
 
 
 

258. Consiliul de Administratie poate lua decizii în baza:

 
 
 
 

259. Modificarea statutului societatii comerciale se face prin:

 
 
 
 

260. La o societate comerciala nu pot fi cenzori:

 
 
 
 

261. Care sunt tipurile de societati comerciale aprobate în baza Legii nr. 31/1990 ?

 
 
 
 

262. Comanda de transport marfa trebuie sa cuprinda, printre altele:

 
 
 
 

263. Câte tipuri de societati comerciale pot fi, în baza Legii nr. 31/1990 ?

 
 
 
 

264. Care din urmatoarele cheltuieli directe se iau în considerare la calculul tarifului de transport marfa?

 
 
 
 

265. Ce reprezinta contul de profit si pierderi al unei societati comerciale ?

 
 
 
 

266. Valoarea neta a unei societati comerciale este data de:

 
 
 
 

267. Ce reprezinta activele societatii ?

 
 
 
 

268. Ce reprezinta pasivele societatii ?

 
 
 
 

269. Ce reprezinta capitalul circulant al societatii ?

 
 
 
 

270. Înregistrarea tranzactiilor societatii se face prin:

 
 
 
 

271. Totalul capitalului utilizat reprezinta:

 
 
 
 

272. Indicele curent este dat de:

 
 
 
 

273. Indicele de lichiditate imediata este dat de:

 
 
 
 

274. Ce reprezinta un creditor ?

 
 
 
 

275. Ce reprezinta un debitor ?

 
 
 
 

276. În cazul imposibilitatii onorarii platilor în termen scurt, care din actiunile urmatoare ar fi mai indicate ?

 
 
 
 

277. Pentru solutionarea unei probleme financiare în care clientul d-voastra a avut dreptate, veti trimite clientului:

 
 
 
 

278. Pentru solutionarea unei probleme financiare în care clientul d-voastra a avut dreptate, veti trimite clientului:

 
 
 
 

279. Procesul de selectionare a clientilor unui operator de transport, se numeste:

 
 
 
 

280. Ce reprezinta cheltuielile de regie pentru un operator de transport ?

 
 
 
 

281. Care dintre cele expuse mai jos vor fi tratate de operatorul de transport ca fonduri pe termen scurt ?

 
 
 
 

282. Care din cele de mai jos va aparea ca un activ circulant într-un bilant ?

 
 
 
 

283. Cresterea salariilor soferilor va figura ca:

 
 
 
 

284. Cresterea valorii reparatiilor cladirii pe care un operator de transport trebuie sa o achite, care nu poate fi trecuta mai departe clientului drept plata aditionala:

 
 
 
 

285. Un bilant la o anumita data este o declaratie care arata:

 
 
 
 

286. Care din cele de mai jos poate fi folosita ca mijloc de a îmbunatati fluxul de numerar într- o societate?

 
 
 
 

287. Pentru a stabili soldul contului de disponibilitati preconizat de un operator de transport la sfârsitul fiecarei luni ar fi necesar sa se pregateasca:

 
 
 
 

288. Cine are datoria de a certifica ca bilantul contabil al unei firme ofera o perspectiva adevarata si exacta a situatiei financiare ?

 
 
 
 

289. Prin întocmirea unui plan al veniturilor si cheltuielilor urmarite pe urmatoarele 12 luni, acesta va fi:

 
 
 
 

290. O metoda prin care un operator de transport poate sa încurajeze clientii pentru achitarea prompta a notelor de plata si a facturilor este:

 
 
 
 

291. Care dintre cele de mai jos sunt clasificate drept costuri fixe ?

 
 
 
 

292. Care din cele de mai jos ar fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de transport ?

 
 
 
 

293. În transporturile internationale, o factura comerciala „vizata” se verifica de catre:

 
 
 
 

294. Activitatea de marketing in transporturile rutiere presupune :

 
 
 
 

295. Care este cota TVA la facturarea serviciilor de transport ?

 
 
 
 

296. Care din urmatoarele costuri variaza în functie de distanta parcursa de un autovehicul?

 
 
 
 

297. Care sunt tipurile de operatiuni de leasing :

 
 
 
 

298. Numarul membrilor consiliului de administratie poate fi:

 
 
 
 

299. Ca functie a marketingului, maximizarea eficientei economice (a profitului) reprezinta:

 
 
 
 

300. În cazul în care rata inflatiei creste, o întreprindere:

 
 
 
 

301. Care din variantele de mai jos evidentiaza cel mai bine principalele mijloace la care poate apela un întreprinzator pentru atingerea obiectivelor strategice?

 
 
 
 

302. Reducerile de preturi sunt forme de:

 
 
 
 

303. Compartimentul de marketing al unei întreprinderi se afla în relatii functionale cu:

 
 
 
 

304. Cheltuielile cu înfiintarea, dezvoltarea si fuziunea unitatilor patrimoniale sunt:

 
 
 
 

305. Imobilizarile corporale sunt:

 
 
 
 

306. Depozitele pe termen lung sub forma disponibilitatilor în conturi sunt:

 
 
 
 

307. La timpul prezent provizioanele sunt considerate:

 
 
 
 

308. Debitorul contractului de vanzare-cumparare este:

 
 
 
 

309. Creditorul contractului de vanzare-cumparare este :

 
 
 
 

310. Principala obligatie a vanzatorului este :

 
 
 
 

311. Principala obligatie a cumparatorului este :

 
 
 
 

312. Contractul de vanzare cumparare se refera la :

 
 
 
 

313. Mandatarul este persoana care :

 
 
 
 

Question 1 of 313