1. Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

 
 
 
 

2. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

3. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul?

 
 
 
 

4. Pneurile cu care este echipat autovehiculul influenţează consumul de combustibil

 
 
 
 

5. Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă?

 
 
 
 

6. În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

 
 
 
 

7. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

8. Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:

 
 
 
 

9. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

10. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

11. Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

 
 
 
 

12. Echiparea cu lanţuri a roţilor autovehiculelor, atunci când acestea circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

13. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

14. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

15. Evitarea şocurilor la ambreiere depinde de modul în care se acţionează pedala de ambreiaj:

 
 
 
 

16. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 30 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?

 
 
 
 

17. Dacă martorul ABS se aprinde în timpul deplasării la o frânare bruscă:

 
 
 
 

18. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder pot fi de tip:

 
 
 
 

19. Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

 
 
 
 

20. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 24 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?

 
 
 
 

21. La abordarea cărui sector de drum, dintre cele enumerate, apare riscul răsturnării?

 
 
 
 

22. În condiţiile în care indicatorul de turaţie este în zona evidenţiată pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare roşie:

 
 
 
 

23. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

24. Echipamentele de siguranţă cu care sunt dotate autovehiculele pot acţiona asupra:

 
 
 
 

25. Pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege:

 
 
 
 

26. La deplasarea în curbă, deraparea spre altă bandă se produce atunci când:

 
 
 
 

27. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:

 
 
 
 

28. Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

 
 
 
 

29. În timpul unei zile de lucru un conducător auto schimbă autovehiculul. Ce obligaţii are privind utilizarea diagramelor tahograf?

 
 
 
 

30. Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

 
 
 
 

Question 1 of 30