1. La abordarea cărui sector de drum, dintre cele enumerate, apare riscul răsturnării?

 
 
 
 

2. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

3. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 24 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?

 
 
 
 

4. Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

 
 
 
 

5. Echiparea cu lanţuri a roţilor autovehiculelor, atunci când acestea circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

6. Care dintre următoarele variante satisfac cerinţele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind înlocuirea pauzei de 45 de minute a conducătorului auto prin pauze separate:

 
 
 
 

7. Scrisoarea de transport se întocmeşte în minim:

 
 
 
 

8. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 24 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp?

 
 
 
 

9. Schimbătorul de viteze permite:

 
 
 
 

10. Acordul european referitor la transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), stabileşte reglementări privind:

 
 
 
 

11. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:

 
 
 
 

12. Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR constituie:

 
 
 
 

13. În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se află în mers, cel de-al doilea conducător auto care nu este la volan poate să-şi efectueze odihna zilnică ?

 
 
 
 

14. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

15. Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

 
 
 
 

16. În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:

 
 
 
 

17. Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

 
 
 
 

18. Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

 
 
 
 

19. Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR constituie:

 
 
 
 

20. Mărimea forţei de frânare a autovehiculului, ce rezultă ca urmare a activării retarderului hidraulic, depinde de:

 
 
 
 

21. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

22. Echipamentele de siguranţă cu care sunt dotate autovehiculele pot acţiona asupra:

 
 
 
 

23. O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

 
 
 
 

24. Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

 
 
 
 

25. În condiţiile în care indicatorul de turaţie este în zona evidenţiată pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare roşie:

 
 
 
 

26. Ce trebuie să aveţi în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcaţi vehiculul peste masa maximă admisă?

 
 
 
 

27. De ce se recomandă la vehiculele cu motoare supraalimentate, ca la oprire să se lase motorul să funcţioneze câteva minute în gol:

 
 
 
 

28. Care este consecinţa frânării violente, cu blocarea roţilor din faţă?

 
 
 
 

29. Prin masa totală maximă autorizată se înţelege:

 
 
 
 

30. Ce trebuie să facă un conducător auto care a condus 9 ore într-o zi şi intenţionează să mai conducă 1 oră:

 
 
 
 

Question 1 of 30