1. Cui trebuie să acordaţi prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu:

 
 
 
 

2. În care din următoarele situaţii se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

 
 
 
 

3. Ce obligaţii are conducătorul auto în cazul defectării aparatului tahograf ?

 
 
 
 

4. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

5. Ce trebuie să facă un conducător auto care a condus 9 ore într-o zi şi intenţionează să mai conducă 1 oră:

 
 
 
 

6. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

7. Care din următoarele date trebuie să fie menţionate de către conducătorul auto pe foaia de înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia:

 
 
 
 

8. Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform OUG nr.109/2005, aprobată prin Legea nr.102/2006:

 
 
 
 

9. În condiţiile în care indicatorul de turaţie este în zona evidenţiată pe cadranul turometrului cu marcaj de culoare roşie:

 
 
 
 

10. În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

 
 
 
 

11. Arimarea mărfurilor este obligaţia:

 
 
 
 

12. Elementele conducerii preventive sunt:

 
 
 
 

13. Înainte de prima cursă a zilei, un şofer trebuie să menţioneze în centrul foii de înregistrare (diagramei tahograf) următoarele date:

 
 
 
 

14. Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:

 
 
 
 

15. O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

 
 
 
 

16. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

17. Arimarea mărfurilor este obligaţia:

 
 
 
 

18. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic redus pentru conducătorii auto este de:

 
 
 
 

19. Care din următoarele date trebuie să fie menţionate de către conducătorul auto pe foaia de înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia:

 
 
 
 

20. Acordul european referitor la transportul rutier în trafic internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), stabileşte reglementări privind:

 
 
 
 

21. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic normal este de cel puţin

 
 
 
 

22. Sunt exceptate de la dobândirea copiei conforme a licenţei de transport:

 
 
 
 

23. Conform Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere săptămânală nu trebuie să depăşească:

 
 
 
 

24. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:

 
 
 
 

25. Echiparea cu lanţuri a roţilor autovehiculelor, atunci când acestea circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

26. Perioada zilnică de odihnă se poate lua în 2 sau 3 perioade separate ?

 
 
 
 

27. În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

 
 
 
 

28. Prin îndeplinirea cărei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză?

 
 
 
 

29. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

30. Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

 
 
 
 

Question 1 of 30