1. Sunt exceptate de la dobândirea copiei conforme a licenţei de transport:

 
 
 
 

2. Echiparea cu lanţuri a roţilor autovehiculelor, atunci când acestea circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

3. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

4. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

5. Care este consecinţa frânării violente, cu blocarea roţilor din faţă?

 
 
 
 

6. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

7. Ce obligaţii are conducătorul auto în cazul defectării aparatului tahograf ?

 
 
 
 

8. La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

 
 
 
 

9. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder pot fi de tip:

 
 
 
 

10. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic redus pentru conducătorii auto este de:

 
 
 
 

11. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

12. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

13. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

14. În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se află în mers, cel de-al doilea conducător auto care nu este la volan poate să-şi efectueze odihna zilnică

 
 
 
 

15. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

16. Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

 
 
 
 

17. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

18. Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier public de mărfuri generale trebuie să prezinte:

 
 
 
 

19. Care din următoarele date trebuie menţionate de câtre conducătorul auto pe o diagramă tahograf la începutul utilizării acesteia:

 
 
 
 

20. Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspecţia tehnică periodică la intervale de:

 
 
 
 

21. Exploatarea motorului în zona turaţiilor joase, inferioare intervalului evidenţiat prin marcaj de culoare verde:

 
 
 
 

22. Ce trebuie să facă un conducător auto care a condus 9 ore într-o zi şi intenţionează să mai conducă 1 oră:

 
 
 
 

23. Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

 
 
 
 

24. O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

 
 
 
 

25. Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuită cu:

 
 
 
 

26. Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

 
 
 
 

27. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

28. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

 
 
 
 

29. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

30. Care dintre următoarele variante satisfac cerinţele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind înlocuirea pauzei de 45 de minute a conducătorului auto prin pauze separate:

 
 
 
 

Question 1 of 30