1. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

2. Care din următoarele date trebuie menţionate de câtre conducătorul auto pe o diagramă tahograf la începutul utilizării acesteia:

 
 
 
 

3. Cum influenţează viteza de deplasare distanţa de oprire în siguranţă:

 
 
 
 

4. Perioada săptămânală de odihnă a conducătorului auto:

 
 
 
 

5. Sistemele de frânare de încetinire de tip retarder/intarder pot fi de tip:

 
 
 
 

6. Scrisoarea de transport prevăzută de Convenţia CMR constituie:

 
 
 
 

7. Efectuarea cărei operaţiuni, dintre cele enumerate, reclamă cel mai riguros control al acţionării pedalei de ambreiaj, în scopul evitării şocurilor în transmisie?

 
 
 
 

8. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin document de transport se înţelege :

 
 
 
 

9. În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

 
 
 
 

10. Ce obligaţii are conducătorul auto în cazul defectării aparatului tahograf ?

 
 
 
 

11. Repartizarea corectă a greutăţii pe osii este obligaţia:

 
 
 
 

12. Acordul european ATP stabileşte reguli privind:

 
 
 
 

13. Care din următoarele date trebuie să fie menţionate de către conducătorul auto pe foaia de înregistrare (diagrama tahograf) la începutul folosirii acesteia:

 
 
 
 

14. Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:

 
 
 
 

15. La examinarea înregistrărilor de viteză de pe o diagramă tahograf se constată că sunt multe ascuţite în sus şi în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indică

 
 
 
 

16. Perioada de odihnă zilnică de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întreruptă:

 
 
 
 

17. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:

 
 
 
 

18. Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate revine:

 
 
 
 

19. Mărimea forţei de frânare a autovehiculului, ce rezultă ca urmare a activării retarderului hidraulic, depinde de:

 
 
 
 

20. Care este consecinţa frânării violente, cu blocarea roţilor din faţă?

 
 
 
 

21. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 24 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp?

 
 
 
 

22. Pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege:

 
 
 
 

23. Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform OUG nr.109/2005, aprobată prin Legea nr.102/2006:

 
 
 
 

24. La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

 
 
 
 

25. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

26. Principala cauză generatoare de accidente este:

 
 
 
 

27. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

28. Evitarea şocurilor la ambreiere depinde de modul în care se acţionează pedala de ambreiaj:

 
 
 
 

29. Care este rolul transmisiei?

 
 
 
 

30. Influenţează masa încărcăturii distanţa de frânare ?

 
 
 
 

Question 1 of 30