1. Care din următoarele fapte constituie contravenţie conform OUG nr.109/2005, aprobată prin Legea nr.102/2006:

 
 
 
 

2. Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

 
 
 
 

3. Prin îndeplinirea cărei proceduri, dintre cele enumerate, se pot diminua şocurile provocate în transmisie la schimbarea treptelor de viteză?

 
 
 
 

4. Cardul conducătorului auto are o perioadă maximă de valabilitate:

 
 
 
 

5. Din ce elemente este compusă instalaţia electrică a unui autovehicul:

 
 
 
 

6. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

7. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

8. Înainte de prima cursă a zilei, un şofer trebuie să menţioneze în centrul foii de înregistrare (diagramei tahograf) următoarele date:

 
 
 
 

9. Este permisă circulaţia cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni uşoare:

 
 
 
 

10. Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului public de mărfuri generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

11. Acţionarea cărei comenzi, dintre cele enumerate, dezactivează în mod automat tempomatul?

 
 
 
 

12. O poziţie incorectă la volan poate conduce la:

 
 
 
 

13. La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

 
 
 
 

14. De ce se recomandă la vehiculele cu motoare supraalimentate, ca la oprire să se lase motorul să funcţioneze câteva minute în gol:

 
 
 
 

15. La examinarea înregistrărilor de viteză de pe o diagramă tahograf se constată că sunt multe ascuţite în sus şi în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indică:

 
 
 
 

16. Care din următoarele date trebuie menţionate de câtre conducătorul auto pe o diagramă tahograf la începutul utilizării acesteia:

 
 
 
 

17. În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:

 
 
 
 

18. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

19. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul?

 
 
 
 

20. Mărimea forţei de frânare a autovehiculului, ce rezultă ca urmare a activării retarderului hidraulic, depinde de:

 
 
 
 

21. Gradul de încărcare al autovehiculului influenţează în mod direct şi determinant:

 
 
 
 

22. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

 
 
 
 

23. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

24. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

25. Pneurile cu care este echipat autovehiculul influenţează consumul de combustibil

 
 
 
 

26. Perioada săptămânală de odihnă a conducătorului auto:

 
 
 
 

27. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 durata de conducere zilnică de 9 ore poate fi extinsă la 10 ore?

 
 
 
 

28. Asupra cărui element al transmisiei acţionează în mod direct retarderul activat – realizând prin frânarea acestui element încetinirea autovehiculului?

 
 
 
 

29. Pneurile cu care este echipat autovehiculul influenţează consumul de combustibil ?

 
 
 
 

30. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

Question 1 of 30