1. Aprinderea unei ţigări în timpul conducerii autovehiculului:

 
 
 
 

2. Ce tipuri de transport de persoane se pot efectua conform O.U.G. nr.109/2005:

 
 
 
 

3. Perioada săptămânală de odihnă a unui conducător auto poate fi redusă la mai puţin de 45 de ore, cu condiţia să fie compensată ulterior. Aceasta nu poate însă să fie redusă la mai puţin de:

 
 
 
 

4. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:

 
 
 
 

5. În care din treptele de viteză dintre cele enumerate se pot produce şocurile mecanice cele mai mari în transmisie, prin manevrarea necorespunzătoare a pedalei de acceleraţie?

 
 
 
 

6. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 
 
 
 

7. Ce produse sau obiecte nu se admit la transportul rutier de persoane în salonul autovehiculului:

 
 
 
 

8. Dacă martorul ABS se aprinde în timpul deplasării la o frânare bruscă:

 
 
 
 

9. Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

 
 
 
 

10. Unul dintre documentele care trebuie sa se găsească la bordul autovehiculului ce efectuează transport rutier public de persoane este :

 
 
 
 

11. La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

 
 
 
 

12. Reglementările în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, nu se aplică conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere cu:

 
 
 
 

13. Care este rolul transmisiei cardanice?

 
 
 
 

14. La frânarea de urgenţă, blocarea roţilor conduce la:

 
 
 
 

15. Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotările minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate şi precizate ca atare, ceea ce atrage după sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

 
 
 
 

16. În cazul efectuării cărui tip de transport rutier de persoane, dintre cele enumerate mai jos, este prevăzută de lege obligativitatea asigurării afişării tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie în interiorul vehiculului:

 
 
 
 

17. În care din următoarele situaţii se dispune măsura anulării permisului de conducere:

 
 
 
 

18. Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

 
 
 
 

19. Pentru a putea efectua transport public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional,. Precizaţi care sunt aceste categorii şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

 
 
 
 

20. Numărul de locuri pe scaune al autobuzelor se regăseşte în:

 
 
 
 

21. La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

 
 
 
 

22. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este de:

 
 
 
 

23. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

 
 
 
 

24. Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

 
 
 
 

25. Care sunt termenele maxime admise, raportate la locaţie, în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, pe teritoriului României:

 
 
 
 

26. Care este rolul ambreiajului?

 
 
 
 

27. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la roţile motrice?

 
 
 
 

28. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:

 
 
 
 

29. Ce tip de transport desfăşoară o întreprindere care îşi transportă zilnic, cu autobuzul, muncitorii la şi de la punctele de lucru:

 
 
 
 

30. Pasagerii sunt obligaţii să aibă legitimaţii de serviciu la:

 
 
 
 

Question 1 of 30