1. Cartela conducătorului auto reprezintă:

 
 
 
 

2. Indicaţi care este poziţia corectă a mâinilor pe volan prin analogie cu cadranul unui ceas?

 
 
 
 

3. Ce produse sau obiecte nu se admit la transportul rutier de persoane în salonul autovehiculului:

 
 
 
 

4. Ce aveţi în vedere la reglarea distanţei scaunului faţă de comenzile autovehiculului?

 
 
 
 

5. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

 
 
 
 

6. Ce aveţi în vedere la reglarea distanţei scaunului faţă de comenzile autovehiculului?

 
 
 
 

7. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnică normal poate fi redus astfel:

 
 
 
 

8. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

9. Discurile(diagramele) utilizate la un tahograf trebuie să poată înregistra continuu cel puţin:

 
 
 
 

10. Licenţa de traseu, este documentul de transport pentru transportul rutier public de persoane prin servicii:

 
 
 

11. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 durata totală de conducere pentru 2 săptămâni consecutive nu trebuie sa depăşească:

 
 
 
 

12. Care sunt riscurile menţinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?

 
 
 
 

13. Care din condiţiile comerciale de mai jos se impun la transportul de pers prin servicii regulate:

 
 
 
 

14. Care sunt termenele maxime admise, raportate la locaţie, în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, pe teritoriului României:

 
 
 
 

15. Ce tip de transport desfăşoară o întreprindere care îşi transportă zilnic, cu autobuzul, muncitorii la şi de la punctele de lucru:

 
 
 
 

16. La examinarea înregistrărilor de viteză de pe o diagramă tahograf se constată că sunt multe ascuţite în sus şi în jos foarte apropriate între ele. Acest lucru indică:

 
 
 
 

17. Conform O.M.T. – M.T. nr.254/85/1996, în funcţie de gradul de confort şi siguranţă,autovehiculele destinate transportului public de persoane cu mai mult de 8+1 locuri pe scaune, se clasifică pe stele. Precizaţi care sunt clasele de confort şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

 
 
 
 

18. Perioada de odihnă zilnică de 11 ore ori de minim 9 ore poate fi întreruptă:

 
 
 
 

19. Consumul de alcool poate avea ca efecte:

 
 
 
 

20. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

 
 
 
 

21. Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:

 
 
 
 

22. Timpul de odihnă zilnic normal poate fi luat în perioade separate. Care dintre următoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006:

 
 
 
 

23. Care din condiţiile de mai jos se impun la transportul de persoane prin curse ocazionale în trafic naţional:

 
 
 
 

24. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

25. Ce trebuie să aveţi în vedere la optimizarea utilizării treptelor de viteză, pentru realizarea unui consum efectiv redus de combustibil?

 
 
 
 

26. Pasagerii sunt obligaţii să aibă legitimaţii de serviciu la:

 
 
 
 

27. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere în trafic internaţional(AETR), se referă la:

 
 
 
 

28. Care este rolul transmisiei cardanice?

 
 
 
 

29. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplică momentul motor transmis la roţile motrice?

 
 
 
 

30. Urgenţele în cazul persoanelor accidentate sunt de gradul I, II sau III. Care este semnificaţia acestei clasificări în ordinea I, II şi II:

 
 
 
 

Question 1 of 30