1. Care este rolul transmisiei?

 
 
 
 

2. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lăţime maximă admisă (în metri) pentru orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

3. Indicaţi care este poziţia corectă a mâinilor pe volan prin analogie cu cadranul unui ceas?

 
 
 
 

4. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

5. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu mai mult de două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

6. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

7. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

8. Cu ce vor fi echipate vehiculele utilizate în transporturile rutiere cărora li se aplică reglementările privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto:

 
 
 
 

9. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

10. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lăţime maximă admisă (în metri) pentru un vehicul frigorific având caroseria izotermă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

11. Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă:

 
 
 
 

12. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru o remorcă cu două osii, este:

 
 
 
 

13. Viteza maximă admisă pentru autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de:

 
 
 
 

14. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă săptămânal normal este de:

 
 
 
 

15. Cum influenţează viteza de deplasare distanţa de oprire în siguranţă:

 
 
 
 

16. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

17. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru o remorcă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

18. În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţionale este condiţionată de plata tarifelor suplimentare:

 
 
 
 

19. Perioada săptămânală de odihnă a unui conducător auto poate fi redusă la mai puţin de 45 de ore, cu condiţia să fie compensată ulterior. Aceasta nu poate însă să fie redusă la mai puţin de:

 
 
 
 

20. Imobilzarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia din următoarele fapte:

 
 
 
 

21. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu remorcă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

22. Alegeţi varianta corectă în conformitate cu prevederile în vigoare privind timpii de conducere şi odihnă:

 
 
 
 

23. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu mai mult de două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

24. Masa totală maximă admisă (în tone) pentru un tren rutier – autovehicul cu două osii cu remorcă având trei osii în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene) este:

 
 
 
 

25. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

26. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

27. Masa totală maximă admisă (în tone) pentru un tren rutier – autovehicul cu două osii cu remorcă având trei osii în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene) este:

 
 
 
 

28. La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

 
 
 
 

29. Elementele conducerii preventive sunt:

 
 
 
 

30. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

Question 1 of 30