1. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lăţime maximă admisă (în metri) pentru un vehicul frigorific având caroseria izotermă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

2. Factorii care diminuează capacitatea de conducere sunt:

 
 
 
 

3. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

 
 
 
 

4. Masa totală maximă admisă (în tone) pentru un tren rutier – autovehicul cu două osii cu remorcă având trei osii în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene) este:

 
 
 
 

5. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu remorcă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

6. Care dintre următoarele variante satisfac cerinţele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind înlocuirea pauzei de 45 de minute a conducătorului auto prin pauze separate:

 
 
 
 

7. Care este rolul regulator-limitatorului de turaţie la motoarele cu aprindere prin comprimare ?

 
 
 
 

8. Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

 
 
 
 

9. Turaţia maximă de funcţionare a unui motor cu aprindere prin comprimare echipat cu regulator-limitator de turaţie este:

 
 
 
 

10. Arimarea mărfurilor este obligaţia:

 
 
 
 

11. Transporturile rutiere internaţionale de mărfuri grele sau voluminoase, conform Convenţei TIR:

 
 
 
 

12. Potrivit Regulamentului CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate fi înlocuită cu:

 
 
 
 

13. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

14. Operatorul de transport este răspunzător , conform Convenţiei CMR, pentru:

 
 
 
 

15. Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta produse periculoase este de:

 
 
 
 

16. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

 
 
 
 

17. În cazul unui echipaj dublu, în timp ce vehiculul se află în mers, cel de-al doilea conducător auto care nu este la volan poate să-şi efectueze odihna zilnică ?

 
 
 
 

18. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru o remorcă cu două osii, este:

 
 
 
 

19. Lungimea maximă admisă (în metri) pentru un autovehicul (cu excepţia autobuzelor), în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

20. Cui trebuie să acordaţi prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu

 
 
 
 

21. Perioada de odihnă săptămânală redusă este de minimum de 24 de ore, dar mai puţin de 45 de ore. Reducerea este compensată printr-o perioadă de odihnă luată până la sfârşitul:

 
 
 
 

22. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere săptămânală nu trebuie să depăşească:

 
 
 
 

23. Cum influenţează viteza de deplasare distanţa de oprire în siguranţă:

 
 
 
 

24. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

25. Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite trebuie:

 
 
 
 

26. Înainte de prima cursă a zilei, un şofer trebuie să menţioneze în centrul foii de înregistrare(diagramei tahograf) următoarele date:

 
 
 
 

27. Masa totală maximă admisă pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E este:

 
 
 
 

28. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

29. Lungimea maximă admisă pentru un autovehicul (cu excepţia autobuzelor) este de:

 
 
 
 

30. La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la roţile motoare este:

 
 
 
 

Question 1 of 30