1. Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

 
 
 
 

2. Înălţimea maximă admisă pentru un vehicul este de:

 
 
 
 

3. Obligaţia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate revine:

 
 
 
 

4. Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:

 
 
 
 

5. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu mai mult de două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

6. Distanţa parcursă într-o secundă la viteza de 36 km/h este de:

 
 
 
 

7. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

8. Lungimea maximă admisă (în metri) pentru un vehicul articulate este de:

 
 
 
 

9. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un vehicul articulat, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

10. Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă:

 
 
 
 

11. Este permisă circulaţia cu un autovehicul avariat în urma unei coliziuni uşoare:

 
 
 
 

12. Conducătorii de autovehicule cu gabarite depăşite trebuie să aibă vârsta minimă de:

 
 
 
 

13. Conduceţi o autoutilitară de 12 t, pe un drum în pantă acoperit cu polei. Cum veţi acţiona pentru a efectua manevra de oprire a autovehiculului:

 
 
 
 

14. Arimarea mărfurilor este obligaţia:

 
 
 
 

15. Dacă în timpul conducerii aveţi nevoie de o rezervă de putere mare se recomandă:

 
 
 
 

16. Conducătorii auto care efectuează transporturi agabaritice trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

17. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este de:

 
 
 
 

18. Masa totala maxima admisa a autovehiculului (in tone) la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E, pentru o remorca cu trei osii, este:

 
 
 
 

19. Distanţa de oprire în siguranţă reprezintă:

 
 
 
 

20. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

21. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 
 
 
 

22. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, durata de conducere săptămânală nu trebuie să depăşească:

 
 
 
 

23. Factorii care influenţează distanţa de frânare sunt:

 
 
 
 

24. Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

 
 
 
 

25. În care din următoarele situaţii se dispune măsura anulării permisului de conducere:

 
 
 
 

26. Perioada săptămânală de odihnă a unui conducător auto poate fi redusă la mai puţin de 45 de ore, cu condiţia să fie compensată ulterior. Aceasta nu poate însă să fie redusă la mai puţin de:

 
 
 
 

27. Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

 
 
 
 

28. Echiparea cu lanţuri a roţilor autovehiculelor, atunci când acestea circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

29. Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axa şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise se efectuează:

 
 
 
 

30. Lungimea maximă admisă (în metri) pentru un autovehicul (cu excepţia autobuzelor), în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

Question 1 of 30