1. Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:

 
 
 
 

2. Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătură depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă:

 
 
 
 

3. Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:

 
 
 
 

4. Lungimea maximă admisă (în metri) pentru un vehicul articulat, în cazul utilizării drumurilor din categoria E este de:

 
 
 
 

5. O poziţia corectă la volan presupune efectuarea succesivă şi în ordinea indicată a următoarelor reglaje:

 
 
 
 

6. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 
 
 
 

7. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autovehicul(cu excepţia autobuzelor), în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

8. Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

 
 
 
 

9. La deplasarea pe drumul public, vehiculele a căror lăţime depăşeşte limita de gabarit trebuie însoţite de vehicule de însoţire. Începând cu ce dimensiuni ale lăţimii, însoţirea trebuie realizată cu 2 autovehicule, unul în faţă şi celălalt în spatele vehiculului agabaritic:

 
 
 
 

10. În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţionale este condiţionată de plata tarifelor suplimentare:

 
 
 
 

11. Masa maximă admisă pe osia dublă (tandem) a unei semiremorci la care distanţa dintre osiile componente este mai mare sau egală cu 1,3 m dar mai mică de 1,8 m, pentru un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

12. Masa totală maximă admisă pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E este:

 
 
 
 

13. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier – autovehicul cu două osii cu remorcă având trei osii, este:

 
 
 
 

14. Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului public de mărfuri generale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

 
 
 
 

15. Conducătorii auto care efectuează transporturi agabaritice trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

16. Viteza maximă admisă pentru autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de:

 
 
 
 

17. Distanţa de oprire în siguranţă reprezintă:

 
 
 
 

18. Masa maximă admisă pe osia simplă motoare a unui autotractor cu 2 osii pentru un drum din categoria E (europene) este:

 
 
 
 

19. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, este:

 
 
 
 

20. Înălţimea maximă admisă pentru un vehicul este de:

 
 
 
 

21. Arimarea mărfurilor este obligaţia:

 
 
 
 

22. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru o remorcă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

23. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

24. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lăţime maximă admisă (în metri) pentru orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

25. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

26. Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

 
 
 
 

27. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă săptămânal normal este de:

 
 
 
 

28. Masa maximă admisă pe osia simplă motoare a unui autotractor cu 2 osii pentru un drum din categoria E este de:

 
 
 
 

29. Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite trebuie:

 
 
 
 

30. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

Question 1 of 30