1. Mărfurile transportate sub prevederile Convenţiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic internaţional sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

 
 
 
 

2. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este de:

 
 
 
 

3. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz articulat, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

4. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

 
 
 
 

5. Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport public de mărfuri:

 
 
 
 

6. Imobilizarea unui vehicul se dispune în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a unei dintre următoarele fapte:

 
 
 
 

7. Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axa şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise se efectuează:

 
 
 
 

8. Care din conditiile de mai jos trebuie sa le indeplineasca conducatorii auto ce transporta mărfuri cu greutati si/sau gabarite depasite:

 
 
 
 

9. Ce obligaţii vă revin când sunteţi semnalizat cu mijloace optice şi acustice specifice, de un autovehicul aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă:

 
 
 
 

10. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier – autovehicul cu două osii cu remorcă având trei osii, este:

 
 
 
 

11. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

12. În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional prin document de transport se înţelege :

 
 
 
 

13. Schimbătorul de viteze permite:

 
 
 
 

14. La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la roţile motoare este:

 
 
 
 

15. Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite trebuie:

 
 
 
 

16. Cum influenţează viteza de deplasare distanţa de oprire în siguranţă:

 
 
 
 

17. În care din următoarele situaţii se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

 
 
 

18. Conducătorii auto care efectuează transporturi agabaritice trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

19. Conform reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate:

 
 
 
 

20. La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

 
 
 
 

21. Ce obligatii va revin cand sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinand pompierilor?

 
 
 
 

22. O poziţia corectă la volan presupune efectuarea succesivă şi în ordinea indicată a următoarelor reglaje:

 
 
 
 

23. Cui trebuie să acordaţi prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu

 
 
 
 

24. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă săptămânal normal este de:

 
 
 
 

25. Lungimea maximă admisă pentru un autovehicul (cu excepţia autobuzelor) este de:

 
 
 
 

26. Cine este responsabil de pierderea totală sau parţială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

 
 
 
 

27. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu remorcă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

28. Cui trebuie să acordaţi prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu:

 
 
 
 

29. Masa totală maximă admisă pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E este:

 
 
 
 

30. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

Question 1 of 30