1. Verificarea tahografelor trebuie să fie făcută la fiecare:

 
 
 
 

2. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

3. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

 
 
 
 

4. La efectuarea unui transport rutier public la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

 
 
 
 

5. Conform reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate:

 
 
 
 

6. În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţionale este condiţionată de plata tarifelor suplimentare:

 
 
 
 

7. Care din datele tehnice enumerate se regăsesc înscrise inclusiv în certificatul de înmatriculare al autovehiculului?

 
 
 
 

8. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conducător auto nu trebuie să conducă în două săptămâni consecutive mai mult de:

 
 
 
 

9. Conform reglementărilor în vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, durata zilnică de conducere poate fi prelungită de 9 la 10 ore:

 
 
 
 

10. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

11. Transporturile efectuate cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axa şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise se efectuează:

 
 
 
 

12. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 30 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?

 
 
 
 

13. Lăţimea maximă admisă (în metri) pentru un vehicul frigorific având caroseria izotermă este de:

 
 
 
 

14. Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă:

 
 
 
 

15. Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

 
 
 
 

16. Timpul de odihnă zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?

 
 
 
 

17. La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

 
 
 
 

18. Masa maximă admisă pe osia simplă nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

19. Masa maximă admisă pe osia simplă motoare a unui autotractor cu 2 osii pentru un drum din categoria E este de:

 
 
 
 

20. În care din următoarele situaţii, utilizarea drumurilor naţionale este condiţionată de plata tarifelor suplimentare ?

 
 
 
 

21. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă săptămânal normal este de:

 
 
 
 

22. Masa totală maximă admisă a veh. (în tone) la transporturile rutiere stabilită prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat, este:

 
 
 
 

23. La deplasarea în treptele inferioare ale cutiei de viteze, momentul transmis la roţile motoare este:

 
 
 
 

24. Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

 
 
 
 

25. Echiparea cu lanţuri a roţilor motrice ale autoremorcherului, atunci când acesta circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă are ca scop:

 
 
 
 

26. Pentru utilizarea drumurilor naţionale se vor plăti tarife suplimentare, atunci când:

 
 
 
 

27. La transporturile retiere de mărfuri, lungimea maximă a unui tren rutier este:

 
 
 
 

28. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu mai mult de două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

29. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un vehicul articulate, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

30. Distanţa parcursă într-o secundă la viteza de 36 km/h este de:

 
 
 
 

Question 1 of 30