1. Repartizarea corectă a greutăţii pe osii este obligaţia:

 
 
 
 

2. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autovehicul(cu excepţia autobuzelor), în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

3. Când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă:

 
 
 
 

4. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto, timpul zilnic de odihnă normal se poate efectua în perioade separate a căror durată însumată trebuie să fie de minim:

 
 
 
 

5. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este de:

 
 
 
 

6. Care din următoarele date trebuie menţionate de câtre conducătorul auto pe o diagramă tahograf la începutul utilizării acesteia:

 
 
 
 

7. Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, timpul de odihnă săptămânal normal este de:

 
 
 
 

8. Conducătorii de autovehicule cu gabarite depăşite trebuie să aibă vârsta minimă de:

 
 
 
 

9. Masa totală maximă admisă pentru un tren rutier – autovehicul cu trei osii cu remorcă având două sau trei osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E este:

 
 
 
 

10. Conform reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice, autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate:

 
 
 
 

11. Influenţează masa autovehiculului distanţa de frânare ?

 
 
 
 

12. Masa totală maximă admisă pentru o remorcă cu două osii (în tone) în cazul utilizării drumurilor din categoria E este:

 
 
 
 

13. Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală şi psihologică la următoarele intervale:

 
 
 
 

14. Masa maximă admisă pe osia dublă (tandem) a unei semiremorci la care distanţa dintre osiile componente este mai mare sau egală cu 1,3 m dar mai mică de 1,8 m, pentru un drum din categoria E (europene) este de:

 
 
 
 

15. Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasă astfel încât:

 
 
 
 

16. Care din conditiile de mai jos trebuie sa le indeplineasca conducatorii auto ce transporta mărfuri cu greutati si/sau gabarite depasite:

 
 
 
 

17. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lungime maximă admisă (în metri) pentru un autobuz cu două osii, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

18. Influenţează masa încărcăturii distanţa de frânare ?

 
 
 
 

19. Distanţa de oprire în siguranţă reprezintă:

 
 
 
 

20. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

 
 
 
 

21. Prin care din metodele enunţate mai jos se poate reduce timpul de staţionare la încărcare-descărcare:

 
 
 
 

22. Un conducător auto a luat în săptămâna curentă o perioadă de odihnă săptămânală redusă la 30 de ore. Câte ore de odihnă trebuie luate în compensare şi în ce interval de timp ?

 
 
 
 

23. La deplasarea pe drumul public, vehiculele a căror lăţime depăşeşte limita de gabarit trebuie însoţite de vehicule de însoţire. Începând cu ce dimensiuni ale lăţimii, însoţirea trebuie realizată cu 2 autovehicule, unul în faţă şi celălalt în spatele vehiculului agabaritic:

 
 
 
 

24. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile in vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (in metri) pentru un vehicul articulat, in cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

25. Inspecţia tehnică periodică la autoremorchere expiră la:

 
 
 
 

26. Scrisoarea de transport se întocmeşte în minim:

 
 
 
 

27. Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementările în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc următoarea lăţime maximă admisă (în metri) pentru orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă, în cazul utilizării drumurilor din categoria E (europene):

 
 
 
 

28. Prin raportul de compresie se înţelege:

 
 
 
 

29. Conform Regulamentului CE nr. 561/2006, timpul de odihnă zilnic redus pentru conducătorii auto este de:

 
 
 
 

30. Conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj de 2 conducători auto, timpul zilnic de odihnă este de:

 
 
 
 

Question 1 of 30