Categorii

Durata cursului este de minimum 5 saptamani, timp in care se efectueaza 24 ore de pregatire teoretica si 30 ore de pregatire practica (pregatirea teoretica o precede pe cea practica). Pregatirea practica consta in invatarea unor manevre de poligon.

Obligatiile cursantului:

 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;

 • sa posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate si caietul cursantului;

 • sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;

 • sa promoveze testele finale de absolvire a scolii.

Suma poate fi platita integral sau in patru sau cinci rate, prima rata fiind de minimum 150 lei.

Conditiii pentru inscrierea la cursuri

 • Copie carte (buletin) de identitate;

 • Apt din punct de vedere medical si psihologic;

 • Varsta: 18 ani fara trei luni;

 • Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infractiunile prevazute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.

La inscriere este necesara achitarea primei rate din taxa totala si prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologica si fisa medicala.

Documente necesare.

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fisa de scolarizare eliberata de scoala (se completeaza prin dactilografiere);

 • Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);

 • Fisa medicala – efectuata in cadrul scolii sau la unitati abilitate in acest sens;

 • Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto);

 • Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere, platita la C.E.C. sau Trezorerie;

 • 1 fotografie color tip permis de conducere;

 • Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (daca este cazul);

 • Chitantele care fac dovada achitarii integrale a taxelor de scolarizare;

Examenul auto

Examenul consta intr-o proba teoretica si una practica.

Proba teoretica se sustine pe calculator si consta in rezolvarea unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie ce contine 20 de intrebari. Timpul afectat rezolvarii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute. Dupa trei raspunsuri gresite, proba teoretica se intrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 de intrebari rezolvate corect.

Proba practica consta in efectuarea unor manevre in poligon intr-un anumit timp.

Scroll to Top
Call Now Button